Izvješće o javnoj nabavi za 2017. - podsjetnik za naručitelje


Uprava za politiku javne nabave podsjeća da Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu naručitelji imaju za obvezu prema Zakonu izraditi do 31. ožujka 2018. godine. 

Izvješće naručitelji izrađuju isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).

Upravi za politiku javne nabave se eventualno dostavlja bilješka od strane naručitelja (ako vrijednosti u obavijestima o sklopljenim ugovorima iz bilo kojeg razloga nisu bile točno ili su neispravno unesene, može doći do odstupanja u izvješću). Dakle, u slučajevima, kada se objave iz tehničkih razloga više ne mogu ispraviti, omogućeno je naknadno slanje podataka u obliku bilješke naručitelja.

NAGLASCI: 

  • zakonski rok za objavu obavijesti o dodjeli ugovora/okvirnih sporazuma je 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, sukladno odredbi članka 248. stavka 1. ZJN 2016;
  • člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano jeda će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članka 441.stavak 2.);
  • člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano je da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

IZVOR: javnanabava.hr