Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti


Na snazi od 08. ožujka 2018. je nova Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (objava 28.veljače 2018.)

Odnosi se na nabavu:


1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop


2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop


3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka


4. radova i usluga za izričito vojne namjene


5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga


čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od pragova iz članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( ZJN 2016).


Izvor: Narodne Novine (link)