eESPD obrazac - kako propisati i popuniti e-ESPD


Elektronička verzija Europske 

jedinstvene dokumentacije o nabaviSukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016.) od 18. travnja 2018. obvezna je primjena e-ESPDa u postupcima javne nabave u RH, što znači da se popunjava isključivo elektronička verzija obrasca.


eESPD je elektronička verzija ESPD obrasca tj. verzija u obliku web-obrasca. eESPD obrazac kreira se i popunjava putem platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili EU Usluge za ispunjavanje i ponovnu uporabu europske jedinstvene dokumentacije o nabavi.

Preuzmite: PRIRUČNIK e-ESPD upute i praktičan prikaz primjene

Saznajte sve što trebate znati o elektroničkom ESPD obrascu! KLiK!