Što je e-Certis; praksa DKOM-a


e-Certis je internetsko spremište potvrda, odnosno elektronički sustav Europske komisije (EK) koji sadržava bazu podataka o dokazima koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te tijelima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama.

18. listopada 2018. godine stupila je na snagu odredba o internetskom spremištu potvrda

Javni naručitelj je obvezan koristiti sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza sukladno načinu dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama (potvrde, certifikati, ovlaštenja i sl.).


U Zakonu o javnoj nabavi (ZJN2016) definiran je člankom čl. 269. 

  1. Javni naručitelj koristi sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza iz pododjeljka 2. ovoga odjeljka te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama
  2. Javni naručitelj obvezan je zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza iz pododjeljka 2. ovoga odjeljka koji su obuhvaćeni sustavom e-Certis, ako su podaci u sustavu e-Certis ažurirani
  3. Republika Hrvatska dužna je osigurati da se podaci vezani uz potvrde i druge oblike dokazne dokumentacije stalno ažuriraju


Sustav je dostupan na internetskoj stranici EK https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search


e-Certis jest referentni alat, a ne služba za pravno savjetovanje. Informacijski sustav samo pruža informacije pomoću kojih korisnici mogu lakše saznati koje su potvrde i uvjerenja potrebni u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama.

Drugim riječima sustav koji daje pregled dokumenata / certifikata koji su potrebni u svakoj zemlji. Činjenica da e-Certis sugerira da je dokument iz zemlje A usporediv s drugim dokumentom iz zemlje B, nije pravno obvezujući.

Ipak, aktulna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koja upućuje naručitelje i ponuditelje na to da dokaze nekažnjavanosti te nepostojanja poreznog duga prvenstveno moraju tražiti odnosno dokazivati dokazom koji je naveden u e-Certisu, važno je znati što je e-Certis i kako ga koristiti.

Praksa DKOM-a, dokazivanje e-Certis

Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao da ne postoje razlozi za isključenje (porezna i socijalna plaćanja) po pitanju podugovaratelja iz Danske.

Naručitelj navodi da je u sustavu e-Certis provjerio izdavatelje navedenog dokaza, Službene potvrde, te da je utvrdio da je odabrani ponuditelj priložio vrstu i oblik dokaza koji dokazuje okolnost nepostojanja razloga za isključenje ponuditelja izdan po za to ovlaštenim tijelima (odabrani ponuditelj je dostavio ovjereni prijevod Službene potvrde nadležnih tijela sukladno Direktivi 2014/24/EU kojom Danska uprava za poduzeća, Stečajni sud, Danska državna policija, Danski dopunski mirovinski fond i Danska carinska i porezna uprava izjavljuju, ovjeravaju i potvrđuju u svezi društva XY da je poslovni subjekt ispunio sve svoje obveze, između ostalog, i u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje te da je poslovni subjekt ispunio sve svoje obveze u vezi s plaćanjem poreza i carine sukladno danskom zakonodavstvu). 

DKOM je utvrdio, s obzirom da je naručitelj ovlašten koristiti e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u DČ, naručitelj je od odabranog ponuditelja pribavio valjan dokaz u odnosu na okolnosti iz članka 252. ZJN-a. Naručitelj, u slučaju da koristi e-Certis, u smislu članka 269. ZJN-a kao i članka 61. Direktive 2014/24/EU, nije ovlašten zahtijevati drugačije vrste dokaza u sustavu e-Certis od onih koji su obuhvaćeni navedenim sustavom. Žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.

Rješenje 777 od 23.11.2018.


NE PROPUSTITE SAZNATI SVE O E-CERTISU➡️ PAR klikova do prijave na edukaciju

Ova web stranica usklađena je sa odredbama GDPR-a, prihvaćanjem dajete privolu da Vam e-mailom šaljemo obavijesti o našim budućim edukacijama i aktivnostima, te svim ostalim odredbama navedenim u Politika privatnosti.Ova web stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite "Prihvati"

Prihvati Pročitaj više