Loading...
Edukacije

Kako uspješno provesti postupak javne nabave uz prikaz aktualne prakse...

Kako uspješno provesti postupak javne nabave uz prikaz aktualne prakse DKOM-a u svim fazama za naručitelje i ponuditelje - najčešće pogreške u dokumentaciji o nabavi kod određivanja kriterija za kvalitativni odabir te rad s e-ESPD obrascem, - najčešće pogreške u pregledu i ocjeni ponuda kod traženja pojašnjenja i upotpunjavanja te kako pravilno odabrati ponuditelja; Opće obveze naručitelja vezano uz sukob interesa

Naziv:  Kako uspješno provesti postupak javne nabave uz prikaz aktualne prakse DKOM-a u svim fazama za naručitelje i ponuditelje - najčešće pogreške u dokumentaciji o nabavi kod određivanja kriterija za kvalitativni odabir te rad s e-ESPD obrascem, - najčešće pogreške u pregledu i ocjeni ponuda kod traženja pojašnjenja i upotpunjavanja te kako pravilno odabrati ponuditelja; Opće obveze naručitelja vezano uz sukob interesa


Termin:  18.06.2021


Lokacija:  WEBINAR


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.190,00 kn + PDV stara cijena, -10% popust, NE PROPUSTITE; NOVA CIJENA: 1.071,00kn+PDV; BESPLATNI SAVJETI STRUČNJAKA


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Imate li kupon za ostvarivanje popusta? Ako da upišite naziv:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE