Loading...
Edukacije

Najnovija praksa DKOM-a i tijek postupka javne nabave kod naručitelja...

Najnovija praksa DKOM-a i tijek postupka javne nabave kod naručitelja s naglaskom na ispravno propisivanje odredbi vezene uz osnove za isključenje i uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta; Pregled i ocjena ponuda – provjera ESPD obrasca te mogućnosti/obveze traženja ažuriranih popratnih dokumenata uz pregled prakse DKOM-a

Naziv:  Najnovija praksa DKOM-a i tijek postupka javne nabave kod naručitelja s naglaskom na ispravno propisivanje odredbi vezene uz osnove za isključenje i uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta; Pregled i ocjena ponuda – provjera ESPD obrasca te mogućnosti/obveze traženja ažuriranih popratnih dokumenata uz pregled prakse DKOM-a


Termin:  15.10.2021


Lokacija:  Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.190,00 kn + PDV; BESPLATAN VANJSKI PARKING, BESPLATAN RUČAK I OKRJEPA ZA VRIJEME PAUZA, SAVJETI TIJEKOM SEMINARA,


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Imate li kupon za ostvarivanje popusta? Ako da upišite naziv:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE