Loading...
Edukacije

Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju, okvirn...

Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju, okvirni sporazum u javnoj nabavi, registar ugovora i okvirnih sporazuma, elektronička komunikacija ponuditelja i naručitelja, elektronička žalba, praksa DKOM-a

Naziv:  Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju, okvirni sporazum u javnoj nabavi, registar ugovora i okvirnih sporazuma, elektronička komunikacija ponuditelja i naručitelja, elektronička žalba, praksa DKOM-a


Termin:  21.05.2021


Lokacija:  Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.190,00 kn +PDV; Besplatan ručak i besplatno osvježenje za vrijeme pauza, besplatan vanjski parking, savjeti tijekom seminara


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE