Na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/2022)

Dana 3. listopada 2022. godine, u Narodnim Novinama br. 114/2022 objavljen je

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. 

Zakon je stupio na snagu 11.listopada 2022.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/2022) možete pronaći OVDJE.Ključni prijedlozi izmjene 


  • Promjena kuna u eure
  • Uvođenje e-žalbe kao isključivog načina podnošenja žalbe.
  • Omogućavanje naručiteljima da nastave postupak ukoliko dođe do žalbe na dokumentaciju o nabavi koja nije dopuštena ili je očito nepravodobna.
  • Ukoliko žalba ne sadrži žalbene navode, tada će ju DKOM moći odbaciti kao neurednu bez pozivanja žalitelja na uređenje žalbe u tom dijelu.
  • Novi rok mirovanja od 10, umjesto 15 dana
  • Usklađivanje Zakona o javnoj nabavi (ZJN) sa Zakonom o obnovi.
  • Velike promjene u određivanju iznosa žalbenih naknada.
  • ...