NOVO - EU pragovi od siječnja 2024.

Kao i u razdobljima do sada, Europska komisija je, nakon dvije godine koliko su vrijedili zadnji pragovi, donijela nove obvezujuće uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi, odnosno odredila je nove financijske granice za postupke velike vrijednosti a nastavno na f...