Uputa o izradi Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019.


Uprava za politiku javne nabave objavila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su…

Detaljnije

Europski pragovi 2020 - 2021


Prema izvješćima Europske komisije, svake godine više od 250 000 tijela javne vlasti u EU troše oko 18% BDP-a na nabavu roba, usluga i radova. Stoga se na javnu nabavu u EU primjenjuju pravila koje donosi EK i kojih se,…

Detaljnije

Uputa i popis najčešćih pogrešaka u provođenju postupaka javne nabave iz EU fondova


Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izrađuje i objavljuje NADOPUNE uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Upute se temelje na iskustvu SAFU, a svrha uputa jest upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne…

Detaljnije

Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2018.


Na stranicama Uprave za politiku Javne nabave, objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Obveza izrade godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj definirana je člankom 441. stavkom 1. ZJN 2016.Izdvajamo:Ukupna vrijednost javne…

Detaljnije

Što je e-Certis; praksa DKOM-a


e-Certis je internetsko spremište potvrda, odnosno elektronički sustav Europske komisije (EK) koji sadržava bazu podataka o dokazima koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te tijelima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama.18. listopada 2018. godine stupila je na snagu…

Detaljnije

Pravilnici o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi


Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), objavljen u Narodnim novinama pod brojem 94/2018, a stupio na snagu 1. studenoga 2018. godine, u članku 5. stavku 3. te u članku 6. stavku 8. određeno je…

Detaljnije

Visoki upravni sud Republike Hrvatske - Izbor iz prakse


Osim objave odluka Visokog upravnog suda RH, na internetskim stranicama Državne komisije, u dijelu koji se odnosi na Stručnu Službu za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima, može se pronaći pregled dosadašnje prakse Visokog upravnog suda RH u odnosu na ZJN 2016, po pravnim institutima i kategorijama. Nađite ulinkan pregled niže:Izbor iz prakse Visokog upravnog suda RHZakon o javnoj nabaviPostupovne pretpostavkePrimjena materijalnog pravaPostupanje po službenoj dužnostiTroškovi žalbenog postupkaZakon o općem upravnom postupkuIzreka RješenjaPrijedlog za povrat u prijašnje stanjeZakon o upravnim…

Detaljnije

Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku


Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnenabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)  i  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnijeuređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).Sukladno članku 426. Zakona o javnoj nabavi, stranke žalbenog postupka imaju pravoočitovati se o zahtjevima i navodima…

Detaljnije

Javna Nabava Radova - EU fondovi


SAFU je izradila i objavila NADOPUNU uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. UPUTA od 11.03.2019.UPUTA od 13.05.2019.UPUTA od 13.08.2019.UPUTA od 03.09.2019.UPUTA od 11.12.2019.Jeste li znali da je u…

Detaljnije

Objavljena Uputa o izradi Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018.


Uprava za politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o…

Detaljnije

Ova web stranica usklađena je sa odredbama GDPR-a, prihvaćanjem dajete privolu da Vam e-mailom šaljemo obavijesti o našim budućim edukacijama i aktivnostima, te svim ostalim odredbama navedenim u Politika privatnosti.Ova web stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite "Prihvati"

Prihvati Pročitaj više