Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku


Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnenabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)  i  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnijeuređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).Sukladno članku 426. Zakona o javnoj nabavi, stranke žalbenog postupka imaju pravoočitovati se o zahtjevima i navodima…

Detaljnije

Javna Nabava Radova - EU fondovi


U pripremi i provedbi postupka javne nabave za radove u sklopu projekata financiranim iz EU fondova, pored odredaba Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, ZJN 2016 i podzakonskih akata, potrebno je uzeti u obzir i recentnu praksu DKOM-a te preporuke…

Detaljnije

Objavljena Uputa o izradi Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018.


Uprava za politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o…

Detaljnije

Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2019.


⚠ 1. OBAVIJEST ZA NARUČITELJE:Od 14. siječnja 2019. dohvat kaznene evidencije kroz Elektronički oglasnik javne nabave RH obuhvaća i uvjerenje kaznene evidencije za pravnu osobu.Tijekom pregleda i ocjene ponuda naručitelji već duže vrijeme imaju mogućnost provjere ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja putem dohvata iz registara, i to za dokumente izvatka iz sudskog / obrtnog registra, plaćanja poreza i doprinosa te dokaza nekažnjavanosti za fizičke osobe. S obzirom da je za nekažnjavanje bilo moguće isto dokazati samo za fizičke ali ne i za pravne osobe…

Detaljnije

E- RAČUN I JAVNA NABAVA - brošura


Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi jasno nalaže naručiteljima da su:od 1. prosinca 2018. godine obvezni zaprimati i obrađivati kaoi izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.Kako bi se naručiteljima dalo određeno vrijeme prilagodbe, u…

Detaljnije

Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi; E-račun i javna nabava


Na 9. sjednici Hrvatskog Sabora održanog dana 12. listopada 2018. godine donesen je Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi. Navedeni Zakon možete pronaći na linku Narodnih Novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) Prema njegovim odredbama, od 1. prosinca 2018. godine,…

Detaljnije

Statističko izvješće za 2017. godinu


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dana 11. srpnja 2018. objavilo je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Obveza izrade godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj definirana je člankom 441. stavkom 1. ZJN 2016.…

Detaljnije

Automatska provjera iz registara putem Elektroničkog Oglasnika Javne Nabave


Jedna od novih funkcionalnosti EOJN-a (Travanj 2018.) predstavlja dohvat dokaza iz registara i evidencija Republike Hrvatske (Sudski registar, Obrtni registar, Kaznena evidencija i Porezna evidencija).Odredbe članka 262. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisuju obvezu, odnosno mogućnost, naručitelja da izvrše…

Detaljnije

eESPD obrazac - kako propisati i popuniti e-ESPD


Elektronička verzija Europske jedinstvene dokumentacije o nabaviSukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016.) od 18. travnja 2018. obvezna je primjena e-ESPDa u postupcima javne nabave u RH, što znači da se popunjava isključivo elektronička verzija obrasca.eESPD je elektronička verzija ESPD obrasca…

Detaljnije

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti


Na snazi od 08. ožujka 2018. je nova Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (objava 28.veljače 2018.)Odnosi se na nabavu:1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka4. radova i usluga za izričito vojne namjene5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno…

Detaljnije

Ova web stranica usklađena je sa odredbama GDPR-a, prihvaćanjem dajete privolu da Vam e-mailom šaljemo obavijesti o našim budućim edukacijama i aktivnostima, te svim ostalim odredbama navedenim u Politika privatnosti.Ova web stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite "Prihvati"

Prihvati Pročitaj više