Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti


Na snazi od 08. ožujka 2018. je nova Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (objava 28.veljače 2018.)Odnosi se na nabavu:1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka4. radova i usluga za izričito vojne namjene5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno…

Detaljnije

Preuzmite Tri tematska Vodiča u području Javne Nabave Inovativnih rješenja


Hamag - Bicro i Razvojna agencija Zagreb – TPZ (Tehnološki park Zagreb) kao domaćin organizirali subesplatan trening Javne Nabave Inovativnih rješenja dana 14. ožujka 2018. godine s početkom u 9 sati u Tehnološkom parku Razvojne agencije Zagreb.Cilj edukacije : osigurati javnim naručiteljima…

Detaljnije

Novo na EOJN - Ponuditelji trebaju ažurirati podatke o organizaciji


Dana 19.veljače 2018. EOJN RH obavještava da gospodarski subjekti (ponuditelji) trebaju ažurirati podatke o svojoj organizaciji. Razlog  primjene jest najavljeno spajanje EOJN RH na vanjske registre Republike Hrvatske.Svrha ažuriranja podataka o evidenciji : dohvat dokaza naručitelju u svrhu provjere informacija navedenih…

Detaljnije

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. - podsjetnik za naručitelje


Uprava za politiku javne nabave podsjeća da Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu naručitelji imaju za obvezu prema Zakonu izraditi do 31. ožujka 2018. godine. Izvješće naručitelji izrađuju isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).Pod rubrikom „Izvješća“ nalaze se:nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge,  te 500.000,00 kn za radove igenerirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumimaPostupak: Nakon prijave u EOJN RH u izborniku IZVJEŠĆA odaberite UNOS STATISTIKE te kliknite na gumb UNOS…

Detaljnije

Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2018.


Elektronički oglasnik javne nabave od 01.siječnja 2018. (iako prva dva već u funkciji od 18.prosinca 2017. godine) obogaćen je novim modulima. Pravna osnova za donošenje novih modula jesu Novi pravilnici u području javne nabave ponajprije Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom…

Detaljnije

Novi pragovi EU od 01.01.2018.


Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU  te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2366 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive…

Detaljnije

Novi dokumenti Europske Komisije o Javnoj nabavi


Europska komisija (EK) objavila je tri nova dokumenta o javnoj nabavi:1. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju (link)2. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,…

Detaljnije

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta i Pravilnik o e-žalbi


U Narodnim novinama br. 101/2017 od 12. listopada 2017. objavljena dva nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016,  i to: Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi  link (NN 101/2017) tePravilnik o elektroničkoj žalbi u…

Detaljnije

Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude od strane MGPO


U sklopu projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta izrađen je Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Priručnik o ENP-u dostupan je OVDJE. Na stranicama Uprave…

Detaljnije

Pravilnici u području javne nabave


U Narodnim novinama br. 65/2017 od 7. srpnja 2017. objavljena tri nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016, a stupaju na snagu* 15. srpnja 2017.Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),Pravilnik o izobrazbi u…

Detaljnije