Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu


ODLUKA NN 41/2020  "Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu" stupa na snagu  4.4.2020.ŠTO TO ZNAČI ZA JAVNU NABAVU:Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.Iznimno, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke…

Detaljnije

Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19


Dana 01. travnja 2020. Europska Komisija izdala je Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.Smjernice možete pronaći OVDJE.Izvor: javnanabava.hr

Detaljnije

NOVO - INFO PULS WEBINARI


Sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i donesenih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa:Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Uprava za politiku javne nabave) 18. ožujka 2020. odobrilo je održavanje programa usavršavanja iz područja javne nabave u obliku webinara. Webinar je program usavršavanja…

Detaljnije

PREPORUKA Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom Corona virusom


S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na Portalu javne nabave objavilo je preporuke za postupanje u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda:"U slučajevima kada je obvezno javno otvaranje ponuda (u praksi je to najčešće otvoreni postupak javne nabave), sudjelovanje ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, nije obvezno, ali prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ne može se niti zabraniti.No, s obzirom na Odluku o mjerama…

Detaljnije

Pregled noviteta u EOJN RH u 2020.


zbog zahtjeva Službenog lista EU (TED) od 17. siječnja 2020. na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH implementirano je pravilo o obaveznoj usklađenosti vrste ugovora (robe, radovi, usluge) i osnovnog CPV-koda predmeta nabave za sve obavijesti koje se šalju u Službeni list EU (TED).Osnovni CPV-kod predmeta nabave mora počinjati:➡️za radove – 45 (npr. 45232431-2)IZVOR: EOJN RH korisnici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH mogu provjeravati valjanost kvalificiranog ili naprednog elektroničkog potpisa/pečata na dokumentima pomoću FINA validator se u EOJN RH nalazi u navigaciji:Kako funkcionira…

Detaljnije

Uputa o izradi Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019.


Uprava za politiku javne nabave objavila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka 2020. obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. S obzirom na epidemiju Corona virusom unos podataka za statističko izviješće, po preporuci Uprave za politiku javne nabave, bit će omogućeno do 19. travnja 2020.❗Naručitelji ga izrađuju…

Detaljnije

Europski pragovi 2020 - 2021


Prema izvješćima Europske komisije, svake godine više od 250 000 tijela javne vlasti u EU troše oko 18% BDP-a na nabavu roba, usluga i radova. Stoga se na javnu nabavu u EU primjenjuju pravila koje donosi EK i kojih se,…

Detaljnije

Uputa i popis najčešćih pogrešaka u provođenju postupaka javne nabave iz EU fondova


Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izrađuje i objavljuje NADOPUNE uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Upute se temelje na iskustvu SAFU, a svrha uputa jest upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne…

Detaljnije

Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2018.


Na stranicama Uprave za politiku Javne nabave, objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Obveza izrade godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj definirana je člankom 441. stavkom 1. ZJN 2016.Izdvajamo:Ukupna vrijednost javne…

Detaljnije

Što je e-Certis; praksa DKOM-a


e-Certis je internetsko spremište potvrda, odnosno elektronički sustav Europske komisije (EK) koji sadržava bazu podataka o dokazima koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te tijelima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama.18. listopada 2018. godine stupila je na snagu…

Detaljnije

Ova web stranica usklađena je sa odredbama GDPR-a, prihvaćanjem dajete privolu da Vam e-mailom šaljemo obavijesti o našim budućim edukacijama i aktivnostima, te svim ostalim odredbama navedenim u Politika privatnosti.Ova web stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite "Prihvati"

Prihvati Pročitaj više