Obrazac certifikata iz javne nabave

Zahtjev se postavlja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave ((NN br. 65/17) link

Zahtjevu se obavezno prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata (članak 6. stavak 5).


Kako dostaviti zahtjev:

ZAHTJEV se od 03. rujna 2018. izrađuje na platformi e-Izobrazba!!! (link)

Ukoliko nositelj certifikata iz razloga dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa nije mogao tijekom važenja certifikata ostvariti 32 sata redovitog usavršavanja, razdoblje za redovito usavršavanje može mu se produljiti za period trajanja dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa, a najdulje za godinu dana od dana isteka važenja certifikata. U tom slučaju se uz zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno prilaže i dokaz o postojanju naprijed navedenih razloga.

izvor: javnanabava.hr