ProcurCompEU - Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu

ProcurCompEU je dobrovoljni alat Europske komisije za potporu profesionalizaciji javne nabave.


To je instrument koji je razvila i omogućila Europska komisija (Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) kao pomoć naručiteljima, tijelima za javnu nabavu i organizacijama za osposobljavanje pri utvrđivanju i jačanju kompetencija koje treba osnažiti.

Uz pomoć 30 utvrđenih ključnih kompetencija ProcurCompEU služi kao zajednički referentni okvir za stručnjake za javnu nabavu u Europskoj uniji i šire.

Cijeli paket ProcurCompEU za stručnjake za javnu nabavu sastoji se od nekoliko elemenata, među kojima su:

Matrica kompetencija u kojoj se definiraju kompetencije i vještine koje bi stručnjaci za javnu nabavu trebali posjedovati ovisno o ulozi koju obavljaju.

Alat za samoprocjenu koji stručnjaci za javnu nabavu i organizacije mogu upotrebljavati za procjenu svoje razine stručnosti i organizacijske zrelosti u pogledu različitih kompetencija utvrđenih u Matrici kompetencija.

Opći plan osposobljavanja u kojem se prikazuje kako javne uprave mogu usavršiti svoje stručnjake za nabavu.

Studija o profesionalizaciji javne nabave u EU-u i izvan njega u kojoj se daje pregled politika profesionalizacije u javnoj nabavi povezanih s upravljanjem ljudskim resursima na temelju kompetencija u državama članicama i odabranim trećim zemljama.


IZVOR: https://ec.europa.eu/

Edukacije