Vi ste naručitelj? Zanima Vas:

  • priprema dokumentacije o nabavi
  • izrada internih akata i uputa iz područja javne nabave
  • plan, priprema i provedba postupaka javne nabave
  • ocjena ponuda ...

Vi ste ponuditelj? Zanima Vas:

  • uvjeti dokumentacije o nabavi
  • obrasci za pripremu ponude
  • kako pripremiti žalbu tj. pravna zaštita ...

Ovdje su Praktična Rješenja za sve Vaše nejasnoće u sustavu Javne Nabave:

  • SAVJETI I SMJERNICE za razumijevanje svih faza: plan, priprema i provedba javne nabave
  • Ključ za Vaš napredak u javno nabavnim postupcima, ODGOVORI na Vaša PITANJA
  • Prozor u praksu i primjenu, DIGITALNI ALATI, VODIČI i METODOLOGIJA