Europski pragovi 2020 - 2021

POVEZANO: NOVI EU PRAGOVI 2022.-2023.Prema izvješćima Europske komisije, svake godine više od 250 000 tijela javne vlasti u EU troše oko 18% BDP-a na nabavu roba, usluga i radova. Stoga se na javnu nabavu u EU primjenjuju pravila koje donosi EK i kojih se, uz pojedine obvezne ili neobvezne odredbe, moraju pridržavati i zemlje članice.
Svake dvije godine Europska komisija ažurira financijske pragove, odnosno minimalne financijske iznose na koje se direktive EU primjenjuju.

Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1827 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)


Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora  (SL EU L-279 od 31.10.2019.)

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1829 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)

 

Uredba Komisije (EU) 2019/1830 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.) 

 

Također, objavljena je Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-370 od 31.10.2019.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredaba preračunate u kune.

 

Europska komisija je time objavila vrijednosti novih financijskih pragova, u eurima te preračunato u hrvatske kune, za ugovore koji podliježu primjeni propisa o javnoj nabavi u okviru EU i isti se primjenjuju na  postupke javne nabave objavljene od 1. siječnja 2020. te ostaju za primjenu naredne dvije godine, odnosno do 31. prosinca 2021.

 

Novi pragovi se obvezno primjenjuju na nabavu roba, radova i usluga koji procijenjenim vrijednostima prelaze propisane minimalne financijske pragove, uz potrebu za oglašavanjem postupaka i u Službenom listu Europske unije (Officional Journal of the European Union – OJEU).

 

Europski pragovi nisu jednaki za sve naručitelje, te se razlikuju ovisno o kojem se naručitelju radi kao i o predmetu nabave (roba, radovi ili usluge).

 

Kao što se vidi iz tablice, Europska komisija je ovaj put smanjila pragove za ne pretjerano značajni iznos, a ostaje za vidjeti hoće li za naredne dvije godine (2022 i 2023),  Europska komisija preporučiti značajnije izmjene pragova.

Postupci male vrijednosti su oni čije su vrijednosti ispod europskih pragova, a iznad pragova jednostavne nabave (200.000 kn za robe i usluge i 500.000 kn za radove).

POVEZANO: NOVI EU PRAGOVI 2022.-2023.

IZVOR: Portal javne nabave; EK