Javna nabava za ponuditelje: osnovni savjeti kod izrade i predaje ponuda

Kako ponuditelji popunjavaju Elektronički ESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?

➡️Nakon objave postupka javne nabave, ponuditelji preuzimaju eESPD obrazac (xml datoteku).

➡️Kroz modul „Popunjavanje eESPD obrasca“ u EOJN RH ponuditelji prilažu preuzetu xml datoteku eESPD obrasca te definiraju svoje odgovore.

➡️Nakon što su napisani odgovori od strane ponuditelja, Elektronički oglasnik javne nabave RH

generira ispunjeni eESPD obrazac (xml datoteku).

➡️Generiranu xml datoteku eESPD obrasca potrebno je lokalno spremiti na računalo.

DETALJNIJE:

Power Point prezentaciju iz 2018. možete preuzeti ovdje.

POVEZANI SADRŽAJ:


NE PROPUSTITE REDOVITO USAVRŠAVANJE IZ JAVNE NABAVE!