Nove direktive u javnoj nabavi i presude europskog suda pravde

EU predstavlja jedinstveno ekonomsko i političko partnerstvo 28 europskih država – članica i u kojima djeluje niz institucija, među kojima i Europski sud pravde sa sjedištem u Luxembourgu (http://curia.europa.eu).


Pravo Europske unije obuhvaća niz propisa koji se odnose na EU i koje prevladava nad domaćim pravom država članica kako bi se ujednačilo postupanje na jedinstvenom tržištu EU.

Jedno od osnovnih pravnih shvaćanja Europskog suda pravde koje ova institucija prenosi putem svojih presuda je načelo jednakog tretmana koje traži da USPOREDIVE SITUACIJE NE SMIJU BITI RAZLIČITO TRETIRANE, i da se U RAZLIČITIM SITUACIJAMA NE POSTUPA NA JEDNAK NAČIN, osim ako je to objektivno opravdano.

Ovo i ostala pravna shvaćanja Europskog suda pravde pomažu sudionicima u postupcima javne nabave na način koji omogućava provedbu postupaka bez pogodovanja određenim gospodarskim subjektima, te nalažu naručiteljima da u istim ili sličnim situacijama postupaju jednako prema svima.

Praksa Državne komisije također pokazuje kako se sve više citiraju presude Europskog suda pravde, bilo na strani naručitelja ili ponuditelja, posebice kad se radi o „graničnim“ slučajevima kod kojih je potrebno donijeti odluku.

Što možemo naučiti iz presuda Europskog suda pravde? 

Saznajte na edukacijama organizaciji INFO-PULSa; brza prijava ovdje: 

http://www.info-puls.hr/Edukacija-Javna-Nabava