Novi način objave u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Uprava za sustav javne nabave objavila je informaciju o novom načinu objavljivanja u postupcima javne nabave velike vrijednosti s početkom primjene od danas, 1.listopada 2016.

Obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljivati će se u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u TED-u (Tenders Electronic Daily – Dodatak Službenom listu EU), a najkasnije u roku od 48 sati od slanja na objavu ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Početak primjene novih odredbi je od 1. listopada 2016. godine.

Navedeno postupanje sukladno je članku 52. stavku 1. Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi  te članku 72. stavku 1. Direktive 2014/25/EU i predstavlja daljnje usklađivanje sustava EOJN RH te TED-a vezano uz objavu obavijesti javne nabave iznad EU pragova.

Izvornu informaciju nađite na ovom linku portala javne nabave.

Koje su mogućnosti  TED-a; nađite OVDJE