Pravilnici o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi


Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), objavljen u Narodnim novinama pod brojem 94/2018, a stupio na snagu 1. studenoga 2018. godine, u članku 5. stavku 3. te u članku 6. stavku 8. određeno je donošenje dvaju pravilnika kao podzakonskih akata.


Riječ je o pravilnicima pod nazivom i brojem objave:


1.      Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi, Narodne novine br. 32/2019 od 29.03.2019.


2.      Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi, Narodne novine br. 32/2019 od 29.03.2019.


Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi


Člankom 5. stavkom 3. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi predviđena je obveza čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija, da će pravilnikom propisati tehničku specifikaciju, semantički podatkovni model, sintaksu i sintaktička pravila elemenata iz stavaka 1. i 2. istog članka.


Radi se o obveznim osnovnim elementima elektroničkog računa kako su propisani zakonom, odnosno sastavnim dijelovima računa, kako slijedi:


1. oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa (godina, mjesec i dan te sat i minuta)


2. razdoblje koje račun obuhvaća


3. podaci o prodavatelju


4.  podaci o kupcu


5.  podaci o primatelju plaćanja


6.  podaci o poreznom predstavniku prodavatelja


7.  upućivanje na ugovor


8.  detalji o isporuci


9. upute za plaćanje


10. podaci o naknadama ili davanjima


11. podaci o stavkama na računu


12. ukupni iznos računa


13. raščlanjeni prikaz PDV-a


te, osim toga, i o drugim podacima koje elektronički račun mora sadržavati, a koje zahtijevaju posebni porezni propisi kojima se uređuje izdavanje određene vrste računa te propisi kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika.


Ovim Pravilnikom se propisuju: tehnički elementi elektroničkog računa, dužnosti korisnika centralne platforme, registracija izdavatelja elektroničkog računa, naručitelja i informacijskih posrednika, izdavanje i razmjena elektroničkog računa i pratećih isprava, poruke o zaprimanju i slanju elektroničkog računa i nemogućnost izdavanja i razmjene elektroničkog računa.

Ono što je najbitnije je to da elektronički račun, da bi bio ispravno izdan, bez obzira tko ga izdavao, mora biti u skladu s europskom normom, izdana od strane Europskog odbora za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017 i koja je prihvaćena od strane Hrvatskog zavoda za norme. Shodno tome, i svi informacijski posrednici te programi / aplikacije u doticaju s e-računima moraju biti prilagođeni ovoj normi, i to na području cijele EU.

Pravilnikom se detaljnije propisuje sadržaj i model e-računa, te obveza preuzimanja semantičkog modela i liste sintaksi iz europske norme. 


Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi


Člankom 6. stavkom 8. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi predviđena je obveza čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, da će pravilnikom propisati visinu naknade za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje, koji su obvezni usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji te ostalih naručitelja koji to dobrovoljno odredili.


Ovim Pravilnikom utvrđuje se vrsta i visina naknada koju Financijska agencija naplaćuje za usluge informacijskog posredništva i korištenja centralne platforme za javne naručitelje propisanih u članku 3. st. 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (javni naručitelji i decentralizirani javni naručitelji kako su definirani u Zakonu o javnoj nabavi) te način plaćanja naknada.


II.2. Određivanje visine naknada i obveznici plaćanja naknada


Visina naknade za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja e-računa i pratećih isprava za javne naručitelje određuje se prema broju poslanih e-računa javnog naručitelja.


Visina naknade za uslugu korištenja centralne platforme određuje se prema dodijeljenom identifikatoru javnog naručitelja, odnosno njegove organizacijske jedinice.


Obveznici plaćanja naknade za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja e-računa i pratećih isprava su javni naručitelji iz Zakona osim javnih naručitelja koji su izuzeti u članku 6. stavku 3. Zakona (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50 % financira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).


Obveznici plaćanja nakade za uslugu korištenja centralne platforme su javni naručitelji iz Zakona, odnosno njihove organizacijske jedinice osim javnih naručitelja koji su izuzeti u članku 6. stavku 3. Zakona. 


II.3. Način plaćanja naknada


Naknada za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja e-računa i pratećih isprava plaća se mjesečno na temelju ukupnog broja poslanih e-računa tijekom obračunskog razdoblja (koje je jedan mjesec).


Naknada za uslugu korištenja centralne platforme plaća se mjesečno prema ukupnom broju dodijeljenih identifikatora javnog naručitelja, odnosno njegove organizacijske jedinice.


Naprijed navedene nakade plaćaju se na račun FINE na temelju izdanog e-računa. Za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja e-računa koje nisu plaćene do roka dospijeća, FINA zaračunava zakonske zatezne kamate.


II.3. Cjenik naknada FINENa naknade se obračunava porez na dodanu vrijednost. 

Obračun se vrši na temelju navedenih platnih razreda na način da viši platni razred uključuje niži platni razred.

Primjerice: Ako javni naručitelj u vremenskom periodu od jednog mjeseca pošalje ukupno 2500 računa, naknada će se obračunati na sljedeći način: 

- 1000 računa x 1,50 kn (1.500,00 kn), 

- 1000 računa x 1,40 kn (1.400,00 kn) i 

- 500 računa x 1,30 kn (650,00 kn)

- što sveukupno iznosi 3.550,00 kn za ovaj mjesec

- uz uključenu naknadu za uslugu korištenja centralne platforme u iznosu od 10,00 kn mjesečno za svaku organizacijsku jedinicu.


➡️Preuzmite stručni članak o Pravilnicima o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ( i malo šire) - OVDJE.Ova web stranica usklađena je sa odredbama GDPR-a, prihvaćanjem dajete privolu da Vam e-mailom šaljemo obavijesti o našim budućim edukacijama i aktivnostima, te svim ostalim odredbama navedenim u Politika privatnosti.Ova web stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite "Prihvati"

Prihvati Pročitaj više