Specifičnosti planiranja 2016.

Hrvatski Sabor je radi ovogodišnjih parlamentarnih izbora, 25.9. donio Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskh korisnika Državnog proračuna u prva 3 mjeseca 2016. Godine. 

Pitate se kako se to reflektira na javnu nabavu?

S pretpostavkom da poznajemo zakonodavni okvir (klik na BLOG);  pojmove kao što su planiranje u sustavu javne nabave,  procesi i strategije koje se nadovezuju, koje su izmjene i dopune, ove godine je specifičan slučaj plana javne nabave za 2016.s obzirom na navedenu Odluku.

Ministarstvo financija objavilo Upute za izradu financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za prva tri mjeseca 2016. godine. 

Ona govore o privremenom financiranju u skladu s rashodima izvršenim u prva 3 mjeseca 2014. godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka 2014, godine (26,2 mlrd kn).

Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i rashodi uključit će se u proračun tekuće godine.

VAŽNO za javnu NABAVU:

U fazi ovakvog financiranja NE MOGU SE STVARATI NOVE OBVEZE – NEMA  POKRETANJA NOVIH POSTUPAKA NABAVE I POTPISIVANJA NOVIH UGOVORA.

U fazi privremenog financiranja NE SMIJE SE POVEĆAVATI BROJ ZAPOSLENIH u odnosu na stanje 31.12.2015.  Ipak, ta se pravila ne odnose na projekte financirane iz EU! 

Međutim, na lokalnoj i regionalnoj razini izrađuje se proračun za iduće trogodišnje razdoblje.

Financijskim planom mogu biti obuhvaćene samo postojeće aktivnosti i projekti  nužni za obavljanje poslova, funkcija i programa korisnika.

Tromjesečnim planom nije moguće povezivanje sa strateškim okvirom koji nakon parlamentarnih izbora donosi VRH s Državnim proračunom za 2016 i projekcijama 2017 i 2018. To je ključna razlika u odnosu na prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje.

Kako definirati plan nabave, njegovu strategiju i detaljnije upute oko planiranja za proračunske i izvanproračunske korisnike provjerite na edukaciji 04.12.2015. Prijavite se odmah ovdje.