Vodič kroz novi Zakon javne nabave

Kako je bilo i najavljeno, novi Zakon o javnoj nabavi, koji je na snazi od 01.01.2017. u skladu s primjenom Direktiva ( 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.) referira se na povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabave, smanjenje administrativnog tereta korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije i Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi. 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta primjenom Standard Cost Model (SCM) metodologiie za procjenu ušteda koje novi Zakon o javnoj nabavi nosi gospodarskim subjektima, procjenjuje  da će najmanja ušteda za gospodarske subjekte iznositi oko 42 milijuna kuna na razini godine.

Uštede će se ostvariti prije svega uvođenjem Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi ali i povezivanjem postojećih registara koje vode nadležna tijela s Elektroničkim oglasnikom javne nabave RH čime će se podaci u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi moći automatski popunjavati i provjeravati.

Ciljevi su jasni: smanjenje troška poduzetnicima; povećanje pravne sigurnosti; povećanje lakoće poslovanja, povećanje tržišnog natjecanja i ostvarivanje najbolje vrijednosti za javni novac! Napomena prijelazno razdoblje primjene kriterija Ekonomski najpovoljnije ponude do 1. srpnja 2017.

Vodič koji informira o novinama javne nabave možete skinuti OVDJE.

Izvor: Uprava za sustav javne nabave

Za potpuni pregled novina o javnoj nabavi preporučamo edukaciju kliknite ovdje:

http://www.info-puls.hr/Edukacija-Javna-Nabava.