Loading...
Edukacije

Provedba otvorenog postupka po svim fazama, zaključno sa javnim otvara...

Provedba otvorenog postupka po svim fazama, zaključno sa javnim otvaranjem ponuda (osnivanje stručnog povjerenstva, prethodna analiza tržišta, sukob interesa, izrada dokumentacije o nabavi, objava, izmjene dokumentacije o nabavi, javno otvaranje ponuda)

Naziv:  Provedba otvorenog postupka po svim fazama, zaključno sa javnim otvaranjem ponuda (osnivanje stručnog povjerenstva, prethodna analiza tržišta, sukob interesa, izrada dokumentacije o nabavi, objava, izmjene dokumentacije o nabavi, javno otvaranje ponuda)


Termin:  08.07.2022


Lokacija:  Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.290,00 kn + PDV; BESPLATAN VANJSKI PARKING, BESPLATAN RUČAK I OKRJEPA ZA VRIJEME PAUZA, SAVJETI TIJEKOM SEMINARA


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Imate li kupon za ostvarivanje popusta? Ako da upišite naziv:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE