Nove direktive u javnoj nabavi i presude europskog suda pravde

EU predstavlja jedinstveno ekonomsko i političko partnerstvo 28 europskih država – članica i u kojima djeluje niz institucija, među kojima i Europski sud pravde sa sjedištem u Luxembourgu (http://curia.europa.eu).Pravo Europske unije obuhvaća niz propisa koji se odnose na EU i koje prevladava nad do...

Objave javne nabave i statistička izvješća

Naručitelji su prilikom pripreme i provedbe javnih nadmetanja obvezni koristiti eOJN, od objave poziva na nadmetanje, ispravaka, pa do izrade statističkih izvješća. Kako to najbolje provesti te koje su mogućnosti eOJN?   Rok za unos podataka u statistička izvješća je do 31. ožujka 2016. nakon čega s...

Specifičnosti planiranja 2016.

Hrvatski Sabor je radi ovogodišnjih parlamentarnih izbora, 25.9. donio Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskh korisnika Državnog proračuna u prva 3 mjeseca 2016. Godine. Pitate se kako se to reflektira na javnu nabavu?S...

Plan nabave za 2020. godinu

Vjerojatno ste već duboko u pripremama plana nabave za 2020. jer planiranje je jedna od najvažnijih karika u lancu nabave koja zahtijeva vrijeme, istraživanje i suradnju sa svim dionicima! Proces planiranja podrazumijeva i rizike, procjenu učinka rizika i predviđanje mjera za otklanjanje rizika ili...

Javna nabava je kao ljuta paprika, možeš je savladati ako grickaš polako

Stručni članak: Novi izazovi u javnoj nabavi, piše Katarina Depope RadmanNovi izazovi u javnoj nabavi vezani za e-dostavu ponuda, obvezuju Naručitelje na nove, drugačije  zahtjeve u svezi sa dostavom i pregledom i ocjenom ponuda. Ponuditelji su se, po dosadašnjem iskustvu, pokazali nespremni, dok Na...