Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku

Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnenabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)  i  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). M...

Novi dokumenti Europske Komisije o Javnoj nabavi

Europska komisija (EK) objavila je tri nova dokumenta o javnoj nabavi:1. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju (link)2. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu,...

Partnerstvo za inovacije

PARTNERSTVO ZA INOVACIJE  novi postupak javne nabave kojeg možemo opisati i kao potrebu koju nije moguće zadovoljiti rješenjima koja su već dostupna na tržištu, detaljnije o fazama samog postupka na linku, ovdje.10 ELEMENATA DOBRE PRAKSE1) Ponašati se kao „inteligentan“ naručitelj• Informirati tržiš...

Zakon o javnoj nabavi 2016 - Partnerstvo za inovacije

Prema odredbama novog ZJN-a iz prosinca 2016. uveden je potpuni novi postupak javne nabave naziva Partnerstvo za inovacije upravo zato jer za cilj ima razvoj inovativne robe, usluga ili radova i konačno njihovu kupnju pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenim...