Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku

Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnenabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)  i  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). M...

Novi dokumenti Europske Komisije o Javnoj nabavi

Europska komisija (EK) objavila je tri nova dokumenta o javnoj nabavi:1. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju (link)2. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu,...

Partnerstvo za inovacije

PARTNERSTVO ZA INOVACIJE  novi postupak javne nabave kojeg možemo opisati i kao potrebu koju nije moguće zadovoljiti rješenjima koja su već dostupna na tržištu, detaljnije o fazama samog postupka na linku, ovdje.10 ELEMENATA DOBRE PRAKSE1) Ponašati se kao „inteligentan“ naručitelj• Informirati tržiš...